Wanneer gebruiken?

De vertaling als taalinstrument

Er bestaan heel wat methodieken om te communiceren met mensen die geen of weinig Nederlands spreken en/of begrijpen.
Een vertaling is in veel gevallen een zinvolle methodiek. In sommige situaties zal een vertaling op zich voldoende zijn. In andere situaties zullen andere of extra methodieken noodzakelijk zijn om tot een kwaliteitsvolle communicatie te komen.

Wanneer zijn vertalingen een goede methodiek?

 • De informatie die je wilt geven is vrij algemeen en keert vaak terug binnen jouw dienstverlening.
 • Je wilt de anderstalige een houvast bieden om vb. bepaalde informatie nog eens rustig te (her)lezen na een gesprek, een uitleg...
 • De informatie is te complex om op een non-verbale manier (vb. pictogrammen) weer te geven.
 • Je wilt er zeker van zijn dat de anderstalige je vraag, verzoek, uitnodiging… begrijpt.
 • De anderstalige is geletterd en begrijpt de taal van de vertaling. Indien mogelijk is het document vertaald in de moedertaal. Een vertaling in een contacttaal kan ook hulp bieden.

Opgelet:

 • Een methodiek zal nooit bij elke persoon hetzelfde effect zal hebben. Zorg er dus voor dat je je cliënt kent en stem de keuze van methodiek af op het individu.
 • Het gebruik van brochures e.d. om informatie te geven zal ook niet voor elke cliënt vertrouwd zijn. Als dit het geval is, kan het zinvol zijn om ook kort uit te leggen hoe hij/zij de brochure kan gebruiken.

Wanneer kiezen voor pictogrammen?

 • Jullie verstaan elkaar niet en hebben een snelle oplossing binnen handbereik nodig
 • Je gesprekspartner is analfabeet of laaggeletterd en begrijpt dus moeilijk geschreven boodschappen
 • Je boodschap is kort en duidelijk en behoeft weinig extra uitleg of context

Opgelet:

 • Zorg ervoor dat de pictogrammen die je gebruikt eenduidig zijn en niet vatbaar voor verschillende interpretaties.
 • Wees je ervan bewust dat er met pictogrammen weinig interactie mogelijk is met je gesprekspartner. Bij een echte dialoog kies je beter voor een andere methodiek.
 • Pictogrammen zijn niet geschikt voor het bespreken van complexe of emotionele onderwerpen.
 • Gebruik pictogrammen vooral als aanvulling of verduidelijking van je communicatie, maar niet als communicatiemiddel op zich!