Taalwetgeving

BELANGRIJK: Wanneer je een vertaling verspreidt, moet je steeds de taalwetgeving respecteren. Houd zeker rekening met volgende zaken:taalwetgeving taalwetwijzer taalwetten nederlands taaltoezicht

  • Verspreid de vertaling steeds samen met de Nederlandse tekst. De vertaling wordt bij voorkeur vastgehecht aan de Nederlandse tekst. Zo voorkom je dat de vertaling toch zonder de Nederlandse tekst circuleert.
  • Vermeld steeds dat het om een vertaling gaat.
  • Vermeld steeds de doeltaal van de vertaling.
  • Verspreid de vertaalde tekst enkel bij een doelgroep die onvoldoende Nederlands kent om de Nederlandse tekst te begrijpen.

Meer informatie over taalwetgeving?

  1. Infofiche“ Sociaal tolken en vertalen: strookt dat met de taalwetgeving?”
  2. Mag ik brieven vertalen?

Met specifieke vragen over de taalwetgeving kan je terecht bij het Steunpunt Taalwetwijzer

Auteursrechten

Opgelet! Aanpassingen en veranderingen aan informatieve documenten kunnen enkel met toestemming van de oorspronkelijke auteur! Bij elke vertaling kan je zien wie de uitgever van het document is. Indien je wijzigingen wilt aanbrengen in het brondocument, neem je altijd best contact op met de organisatie. Die staat steeds vermeld bij de vertaling. Zo vermijd je problemen rond auteursrechten.

IN-Gent is niet verantwoordelijk voor aanpassingen aan documenten uit de vertaalbibliotheek zonder toestemming van de oorspronkelijke auteur en meer algemeen voor het niet naleven van de taalwetgeving en de wet op auteursrechten.